Miki


Games played

75

Wins

52

Elo

1426

Losses

23

Win ratio

69%


Recent games

Players Map Winner Date
Miki (+68) Lord Haart (^_^) (-68) Euphoria Miki 02.06
Ritter des Todes (+79) Miki (-79) Agento 1.1 Ritter des Todes 01.06
Mandos (-15) Miki (+15) Neguno Miki 31.05
Miki (-24) Lord Haart (^_^) (+24) Majestic Waters Lord Haart (^_^) 30.05
Miki (+31) Lord Haart (^_^) (-31) Rebound Miki 28.05
Miki (-39) Lord Haart (^_^) (+39) Across the Desert II Lord Haart (^_^) 25.05
Miki (+48) Gladiator11 (-48) Silverheaven 6p Miki 23.05
rom (-10) Miki (+10) Silverheaven 6p Miki 22.05
Miki (+16) Kpt Glowica (-16) Neguno Miki 19.05
Miki (+71) Lord Haart (^_^) (-71) Nibenay Basin 7.7 Miki 17.05
Miki (-70) Moo (+70) Rebound Moo 17.05
Miki (+24) Simke (-24) Rebound Miki 07.05
Miki (+16) be (-16) Silverheaven 6p Miki 06.05
Asanch (-9) Miki (+9) Silverheaven 6p Miki 04.05
Ritter des Todes (-14) Miki (+14) Silverheaven 6p Miki 03.05
rom (+98) Miki (-98) Agento 1.1 rom 02.05
Max (-18) Miki (+18) Silverheaven 6p Miki 02.05
Miki (+62) Sokol (-62) Mercury Mission Miki 23.04
Miki (+26) Lord Haart (^_^) (-26) Sunday Light League fix Miki 19.04
Miki (+40) ARss (-40) Agento 1.1 Miki 18.04
Miki (+14) Simke (-14) Eruption Miki 17.04
Miki (-63) Simke (+63) Euphoria Simke 17.04
Miki (-44) Mithrellas (+44) Golden Cliffs Mithrellas 16.04
Asanch (-8) Miki (+8) Eruption Miki 13.04
Miki (+27) Tomixx (-27) Agento 1.1 Miki 11.04
Miki (+27) Lord Haart (^_^) (-27) Rebound Miki 11.04
Miki (-27) Gladiator11 (+27) Defending the Homeland Gladiator11 11.04
Miki (+47) Lord Haart (^_^) (-47) Strange Deja Vu v2.0 Miki 10.04
Miki (+26) Gollem (-26) Agento 1.1 Miki 10.04
Miki (-47) Lord Haart (^_^) (+47) Shadow Realm Lord Haart (^_^) 09.04
Miki (-53) Kpt Glowica (+53) Euphoria Kpt Glowica 09.04
Miki (+39) Kpt Glowica (-39) Silverheaven 6p Miki 09.04
Miki (+36) Gladiator11 (-36) Neguno Miki 08.04
Miki (-55) Gladiator11 (+55) Euphoria Gladiator11 08.04
EvilPapagali (-7) Miki (+7) Agento 1.1 Miki 08.04
[RUDE] Tommi (-2) Miki (+2) Euphoria Miki 07.04
Miki (+13) Simke (-13) Silverheaven 6p Miki 07.04
Miki (-81) Mithrellas (+81) Silverheaven 6p Mithrellas 07.04
Miki (+6) Rinhamus (-6) Agento 1.1 Miki 03.04
Miki (+18) Lord Haart (^_^) (-18) Silverheaven 6p Miki 27.03
Miki (+20) Lord Haart (^_^) (-20) Agento 1.1 Miki 25.03
Miki (+37) Mithrellas (-37) Agento 1.1 Miki 24.03
Miki (+9) Trash (-9) Rebound Miki 24.03
Miki (+33) Gladiator11 (-33) Silverheaven 6p Miki 24.03
Miki (-75) Gladiator11 (+75) Agento 1.1 Gladiator11 24.03
Miki (+23) Kpt Glowica (-23) Agento 1.1 Miki 22.03
Jorrit (-1) Miki (+1) Golden Cliffs Miki 21.03
Miki (+29) Moo (-29) Agento 1.1 Miki 21.03
[RUDE] Tommi (-16) Miki (+16) Shadow Realm Miki 20.03
rom (-5) Miki (+5) Rebound Miki 18.03
Miki (+20) Mr.Fu (-20) Rebound Miki 17.03
Miki (-44) Sokol (+44) Golden Cliffs Sokol 24.02
Miki (+43) Gladiator11 (-43) Neguno Miki 20.02
Miki (-53) Bullet (+53) Silverheaven 6p Bullet 20.02
Miki (+41) Kpt Glowica (-41) Neguno Miki 19.02
Miki (+13) Martin (-13) Eruption Miki 17.02
w33 (-60) Miki (+60) Neguno Miki 14.02
Miki (+62) Seoga (-62) Strange Deja Vu v2.0 Miki 13.02
w33 (+26) Miki (-26) Eruption w33 11.02
Miki (+44) Lord Haart (^_^) (-44) Conquest of Paradise MF Miki 11.02
Miki (+58) Mr.Fu (-58) Nibenay Basin 7.7 Miki 08.02
Miki (-35) Lord Haart (^_^) (+35) Rebound Lord Haart (^_^) 03.02
Miki (+66) Martin (-66) Silverheaven 6p Miki 02.02
w33 (+16) Miki (-16) Conquest of Paradise MF w33 29.01
Miki (-22) R.E.D (+22) Neguno R.E.D 27.01
w33 (+26) Miki (-26) Shadow Realm w33 27.01
Mandos (-47) Miki (+47) Agento 1.1 Miki 26.01
Miki (+52) Kpt Glowica (-52) Shadow Realm Miki 25.01
Miki (-74) Rinhamus (+74) A Midwinter's Day Rinhamus 25.01
Miki (+27) Skeletor (-27) Shadow Realm Miki 24.01
Miki (-60) Moo (+60) Strange Deja Vu v2.0 Moo 24.01
Vangeth (-34) Miki (+34) Agento 1.1 Miki 24.01
Miki (+79) John Rambo (-79) Silverheaven 6p Miki 23.01
Miki (-35) R.E.D (+35) Rebound R.E.D 23.01
rom (-15) Miki (+15) Golden Cliffs Miki 22.01